FINANCIEEL

VAN CIJFERS NAAR BRUIKBARE INFORMATIE

Wat vertellen cijfers u en wat kunt u ermee? Welke beslissingen neemt u, nu en in de toekomst? Vragen waarbij de adviseurs van Cabinet u van dienst zijn. Uw administratie vormt het startpunt voor het samenstellen van de financiële gegevens van uw onderneming. Dit kunnen jaarcijfers zijn maar ook tussentijdse maand- of kwartaalcijfers. Van belang is dat dit samenstelproces getrouw (betrouwbaar, tijdig, juist en volledig) gebeurt zodat er bruikbare financiële informatie ontstaat. Informatie die niet alleen het verleden weerspiegelt maar van waaruit uw accountant ook een prognose of (taakstellend) budget kan samenstellen.

Dat doen onze adviseurs altijd in samenwerking met u. Het gaat tenslotte over úw toekomstvisie. Wij ondersteunen u, stellen vragen, zijn kritisch en zorgen voor de financiële vertaling naar een budget of prognose. U kunt indien gewenst periodiek meten in hoeverre uw verwachtingen zijn uitgekomen. Van uw accountant kunt u verwachten dat hij in het gehele proces steeds met u meedenkt en u verder adviseert.

ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING

Wat de administratie of boekhouding betreft, bepaalt u zelf welke werkzaamheden u uitbesteedt aan Cabinet en welke u zelf doet. Cabinet biedt uiteraard de mogelijkheid tot internetboekhouden.

VERVANGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL

De adviseurs van Cabinet kunnen u ook van dienst zijn bij ziekte, zwangerschapsverlof, uitdiensttreding, kortom een tijdelijke afwezigheid van uw administratief personeel. Zo waarborgt u de continuïteit van uw administratieve bedrijfsprocessen.

 

Bel me terug

Wilt u meer weten over deze dienst?

Om aan te tonen dat u geen robot bent, vragen we u hieronder de rekenopgave in te vullen. Bedankt!

Wat is de uitkomst van:
2 + 8 =
  andere rekenopgave