HRM diensten

Arbeidsrecht

Het landschap van het arbeidsrecht verandert voortdurend. Dit leidt tot kansen en uitdagingen voor werkgevers, HR professionals en werknemers. Het is dan prettig om te kunnen schakelen met een specialist op dit vakgebied. Wij helpen u graag bij het oplossen – of juist het voorkomen – van problemen in de arbeidsrelatie. Hiermee bespaart u geld, tijd en energie.

juridisch advies

Cabinet geeft juridisch advies bij arbeidszaken voor werkgevers en werknemers. Ons team bestaat uit betrokken deskundigen die gepassioneerd met hun vak bezig zijn. Bovendien volgen we de wet- & regelgeving en rechtspraak op de voet. Daarnaast zijn we oprecht geïnteresseerd in uw bedrijf, uw branche en uw persoonlijke omstandigheden.

Ons doel is om waarde te creëren voor u, als klant. Dat doen we onder meer door:

 • Met u in gesprek te gaan.
 • Te luisteren met persoonlijke aandacht.
 • Met praktische oplossingen te komen.

Wij streven naar een duurzame relatie, waarbij we u – óók ongevraagd – van gedegen advies voorzien.

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Cabinet geeft werkgevers en werknemers advies en begeleiden ze op alle gebieden van het arbeidsrecht. Daarnaast fungeren wij als sparringspartner voor HR professionals. We helpen u graag met:

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.
 • Beoordelen van reeds bestaande overeenkomsten.
 • Opstellen van een personeelshandboek of beoordelen van reeds bestaand personeelshandboek.
 • Inrichten van arbeidsvoorwaarden.
 • Cao-recht.
 • Bijzondere arbeidsrelaties (stagiaires, zelfstandigen, uitzendkrachten en directeur-grootaandeelhouders).
 • (Dreigend) ontslag.
 • Werkgeversaansprakelijkheid.
 • Omgaan met zieke werknemers.
 • Reorganisatie.
 • Overgang van onderneming.
 • Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
 • Ambtenarenrecht.

Onze werkwijze

Uw belangen zijn ons vetrekpunt, waarna we gezamenlijk een resultaatgerichte en passende strategie kiezen. Deze benadering bestaat uit de volgende bouwstenen:

 • We werken uitsluitend met gespecialiseerde juristen op het gebied van arbeidsrecht.
 • De vakkennis is altijd up-to-date.
 • We kijken niet alleen naar het voorliggende probleem maar naar het totaalplaatje.
 • We streven naar een beslechting van het probleem zonder tussenkomst van een gerechtelijke procedure.
 • Onze adviezen zijn concreet en in duidelijke taal en onze reactietijd is snel
 • We zijn 24/7 bereikbaar en u heeft één aanspreekpunt.

Salarisverwerking

Cabinet zorgt ervoor dat uw salarisverwerking voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, (eventuele) toepasselijke cao en pensioenregeling. Bovendien zorgt Cabinet dat de aangifte loonheffingen en de pensioenaangiftes tijdig en correct worden ingediend. Uw salarisverwerking dient op elk gewenst moment inzage te geven in uw personeelsgegevens zoals: de arbeidsvoorwaarden, de totale loonkosten of de kosten gespecificeerd per werknemer, per afdeling of per kostenplaats. Onze salarisadministrateurs adviseren, in samenspraak met onze fiscalisten, over onder meer de Werkkostenregeling en de fiscale bijtelling van een auto van de zaak en staan u bij tijdens loonbelastingcontroles.

 

Bel me terug

Wilt u meer weten over deze dienst?

Om aan te tonen dat u geen robot bent, vragen we u hieronder de rekenopgave in te vullen. Bedankt!

Wat is de uitkomst van:
1 + 6 =
  andere rekenopgave